Faaliyetlerimiz
Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) Projesi boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler;
 
- Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme Faaliyetleri      
     Küme Üyelerinin Ortak Yapacağı Çalışmalar

-  Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyetleri
      Nitelikli eleman, hammadde, bilgi kaynaklarını iyileştirmeye yönelik ortak veya firmaya özel çalışmalar
 
-  Verimlilik  Faaliyetleri
     Üretim ve enerji verimliliği, ortak hareket ederek verimlilik sağlamaya yönelik ortak veya firmaya özel çalışmalar
 
- Yenilik Faaliyetleri
     Ar-Ge ve Ür-Ge’ ye yönelik firmaya özel çalışmalar