Bursa Ev Tekstil Sektörü
Bursa tekstil sektörünün tarihi günümüzden 1500 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. İpeğin Çin’den getirilerek, ilk defa Çin dışında üretilmesi Bursa’da M.S. 550 yıllarında gerçekleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde dokumacılığın merkezi olmaya devam eden Bursa günümüzde de Türkiye'nin tekstil başkentidir. Bursa, 19. yüzyılda yabancı sermayeli ipek fabrikalarının kurulmasıyla birlikte ilk sanayileşme hareketi yaşamış ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuştur. 1923 yılından itibaren Cumhuriyet Dönemi’nde kamu yatırımlarıyla kurulan Merinos fabrikası ve özel sektör sanayi kuruluşlarıyla ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 1980’lerden itibaren tekstil sektörü gittikçe büyüyerek ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmiştir. Sektörün Bursa bölgesinde gelişmesinde tarihsel etmenlerin yanında sektöre hizmet eden eğitim ve araştırma kurumlarının varlığı yadsınamamaktadır. Sektör, iplik üretiminden konfeksiyon üretimine kadar geniş ürün yelpazesini barındırmakta, pamuklu dokuma, suni ve sentetik iplik üretimi, yünlü dokuma, fantezi iplik üretimi, örme ve trikotaj, havlu, boya-apre-emprime, konfeksiyon, hazır giyim vb. alt sektörlere ayrılmış durumdadır.

Bursa bölgesi sentetik iplik, döşemelik ve perdelik kumaş üretiminde öncüdür. Bölgede sektör temsilcilerinin genel yapısının küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor olması ve üretim sahalarına sahip olması ev tekstili kümesinin temel noktalarını oluşturmaktadır.  Bölgede firmaların yoğunlaştığı ve gruplandığı değer zinciri grubu ev tekstilidir. Değer zinciri yaklaşımının geliştirilmesiyle ortak hedef müşteri grupları, ortak tasarım ihtiyaçları ve birbirini tamamlayan stratejiler ile hareket edilmesi rekabet gücünde çarpan etki sağlayacaktır.