SETEK Başkanın Mesajı
Değerli SETEK Üyeleri,
 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) Projesi çalışmalarımız 02.05.2018 tarihinden itibaren başarı ile devam etmektedir. Sizlerle kümelenme faaliyetlerine dair toplantılar yaptık ve 5 yıllık proje süresi boyunca yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantılar, karşılıklı görüş alışverişlerimiz ve geliştirilebilecek işbirliklerimiz adına önem teşkil etmektedir. SETEK faaliyetleri ile, Endüstri 4.0 yaklaşımlı katma değeri yüksek ve dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk Ev Tekstili sanayisi hedeflenmektedir

- Öğrenen ve çalışan, fırsat ve tehditlerle başa çıkabilen, iç veya dış pazarlarda gerekli zenginleştirilmiş rekabetçi üstünlükleri elde etmeye odaklanan, kuruluşlar arasındaki bağların güçlü şekilde tesis edildiği bir yapı oluşturma
- Pazarlama Gücünü Ortak Hareket İle Arttırma
- Tasarımda Yön Veren Merkez Oluşturma
- Firmaların Mevcut Alt Yapılarını İyileştirme 
- Katma Değerli Ürünlere Geçişi Sağlama bilinci ile proje faaliyetlerini sürdürmekteyiz.  

Kümelenme projesindeki hedeflerimizi öncelikle ana pazarlarımız olan AB ve ABD‘de 2030-35 yıllarında ev tekstilinin teknoloji, dağıtım kanalları, tüketici davranışlarındaki değişim ana hususları doğrultusunda gelecek tahminleriyle küme firmalarını geleceğe hazırlamaktı. Dünya’nın öncü kurum/kuruluşları ile strateji çalışmalarımızı, Pazar analiz çalışmaları ile entegre yapmayı hedefledik. Buradaki amacımız sizleri geleceğe daha doğru yönlendirebilmektir. 2. olarak küme üyelerimizin alt yapılarını modern işletme teknikleri (bilişim, yalın yönetim) ile güçlendirmeyi hedefledik. 3.adım olarak da sektörümüzün ihtiyaçları için bir numune tesisini proje kapsamında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu tesis, tüm sektörümüzün hızlı, doğru, ucuz şekilde numune ihtiyaçlarını karşılamayı sağlayacaktır. Numune tesisimiz yine sektörümüzün Sanayi 4.0 geçişine hizmet verecek bir alt yapı donanımıyla planlanmaktadır. Üyesi olduğumuz BTSO, UTİB imkanları ile de üyelerimizi B2B, fuarlar gibi faaliyetlerimizle de destekleyerek uluslararası rekabete hazırlamak amaçlarımız arasındadır.

Bu çalışmalar, stratejik plan anlayışları ile Dünya’da gittikçe sertleşen rekabette Türk insanımızın çalışkanlığı, gayreti, genç nüfusu, yeniliklere açıklığı, AB, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına yakınlığı da başarı şansımızı arttıran faktörlerdir. Sizlerin katılımı, başarılı bir takım oyunu ve uygun danışmanlarımızla kısa zamanda çok daha başarılı noktalara ulaşacağımıza ve Türkiye’mize çok daha yüksek ihracat rakamlarını sağlayacağımıza inancım tamdır.
 
Saygılarımla...  
Osman Nuri Canik