Proje Hakkında
SÜRDÜRÜLEBİLİR EV TEKSTİLİ KÜMESİ (SETEK) Projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı  2. Çağrı döneminde Bakanlıkça %50 hibe ile desteklenmeye hak kazanan 5 yıllık projedir. Bursa Ev Tekstil Sektörünün gücü çerçevesinde kurgulanan küme projesi, hem bölge hem de ülke genelinde yenilikçiliğin ve rekabetçiliğin öncüsü olma yolunda Mayıs 2017’de faaliyetlerine başlamıştır.

Proje Sahibinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Proje Koordinatör Kuruluşun Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) olduğu SETEK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca desteklenen ilk ve tek tekstil kümesidir. Marmara Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan küme; kamu kurumları, çatı kuruluşlar, Ev Tekstili sektörü değer zincirini oluşturan üreticiler, müşteriler, tedarikçiler ve destekleyici sektörler/kurumlardan oluşmaktadır. Ev tekstili kümesinin var oluş sebeplerinden olan ve bölgede güçlü yapıya sahip olan firmaların bu coğrafyadaki fiziki alt yapıyı kullanıyor olması rekabetçiliği üst seviyelerde yaşayabildiklerinin göstergesidir.

Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi Projesi, sektörün rekabetçi yeni stratejik segmente geçiş sürecini kurgulayarak,  bu sürecin organizasyonel ve psikolojik dönüşümünün hızlandırılmasındaki araçtır. Proje temel aktivitelerle desteklenerek, bölge paydaşları tarafından benimsenerek uygulanmasında rol oynayacak ve iş ekosisteminin geleceğe hazırlanmasını destekleyecektir.