BTSO Başkanın Mesajı
Sayın SETEK Üyeleri,

Tekstil ve hazır giyim, Türkiye'nin ihracatçı sektörleri içerisinde dünya çapında en fazla söz sahibi olan sanayi dalları arasında yer almaktadır. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Türkiye tekstil sektöründe dünyada beşinci, hazır giyimde ise yedinci sırada yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen ihracat sıralamasında ise Türkiye, tekstilde ikinci, hazır giyimde üçüncü en büyük tedarikçi konumunda bulunuyor.

Tekstil ve hazır giyim sanayinin en temel alt gruplarından biri olan ev tekstilinde de ülkemiz dünya pazarlarından ilk akla gelen ülkelerinden biridir. Türk ev tekstili sanayicileri, hem ülkemize, hem de dünyaya katma değer sunmaya devam etmektedir. Türkiye’de tekstilin başkenti olan ve asırlara dayanan bir tekstil geleneğine sahip olan Bursa’mız da BTSO liderliğinde sektördeki gücünü her geçen gün artırıyor. Tekstil sektöründe kilogram başı ihracat değerini 8,5 dolara çıkararak Türkiye ortalamasını ikiye katlayan Bursa, ev tekstilinde ise 14 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat değeri ile çok daha özel bir noktaya ulaşmıştır. Bugün sektörde faaliyet gösteren binlerce firmamız ekonomiye daha fazla katkı koymak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam etmektedir.

Sektörümüzün geleceğinin sürdürülebilir rekabetten geçtiği inancıyla hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi Projemiz SETEK, Türkiye’de tekstil alanında desteklenen ilk küme olurken, hem Bursa hem de ülkemizde yenilikçiliğin ve rekabetçiliğin öncüsü olma yolunda hızla ilerlemektedir. küme üyesi firmalarımızın, tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka ev tekstili ürünlerini bir dünya markası haline getirmelerini amaçlıyoruz.

Beş yıl boyunca devam edecek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca %50 hibe ile desteklenecek projemizin katma değeri yüksek ve dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk ev tekstili sanayisi hedefimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Projemizin başta SETEK üyelerine olmak üzere şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, firmalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim BURKAY