Kümeler Bursa’da Buluştu
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2. Dönem Kümelenme Destek Programı Kapsamında Desteklenen Kümelenme Birliktelikleri Proje Gelişim Toplantısı’nın ilki 04.01.2018 Perşembe günü Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) ev sahipliğinde gerçekleşti.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2. Dönem Kümelenme Destek Programı Kapsamında Desteklenen Kümelenme Birliktelikleri Proje Gelişim Toplantısı’nın ilki 04.01.2018 Perşembe günü Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) ev sahipliğinde gerçekleşti. Kümelenme Destek Programı Yetkilisi Bekir Tolga Arıcan’ın yaptığı başlangıç konuşmasında Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen 4 kümeye dair kısa bilgilendirme yapılmış, projelerin yürütülmesi aşamasında kümelenme birlikteliklerinden beklentiler ve süreç boyunca karşılaşılan sorunları bir araya gelerek çözüm oluşturmanın önemi vurgulanmıştır. 

Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) Başkanı Osman Nuri CANİK toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini belirterek SETEK Küme vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunmuş, SETEK Uzmanı Zarife BOZKURT gerçekleştirilen faaliyetlere dair sunum yapmıştır. Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) Koordinatörü - Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz CABBAR küme çalışmaları hakkında bilgi vererek, ulusal ve uluslararası yapılan işbirliklerini paylaşmıştır. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar YALMAN AKCENGİZ gerçekleştirdiği sunumda kümede gerçekleştirilen projeleri ve faaliyetleri anlatmıştır. İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK), Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK küme yapısını anlatarak, Küme Yöneticisi Sevim Tekeli ve Seda Şenol ise faaliyet ve bütçe çalışmalarından bahsetmiştir. 

Kümeler iş planı uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yönelik iyileştirme önerilerini belirtirken, Bakanlık yetkilileri açıklamalarda bulunarak uygulanabilecek çözümleri anlatmış ve 2.Yıl İş Planı Hazırlıklarına ilişkin yönlendirmesinde bulunmuştur. Kümelenme projelerinin stratejilerinin geliştirilebilmesi amacıyla belirli aralıklarda Proje Gelişim Toplantıları yapılarak iyi uygulamaların paylaşılması ve karşılaşılabilecek aksaklıklara ortak çözümler bulunabilmesi amacıyla Mart ayında Ankara’da ikinci kez toplanılması kararı alınmıştır. 
  • SETEK Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi
  • SETEK Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi
  • SETEK Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi
  • SETEK Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi
Kümeler Bursa’da Buluştu
Kümeler Bursa’da Buluştu
Kümeler Bursa’da Buluştu
Kümeler Bursa’da Buluştu