İbrahim Burkay Yazı
Sektörümüzün geleceğinin sürdürülebilir rekabetten geçtiği inancıyla hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi Projemiz SETEK, Türkiye’de tekstil alanında desteklenen ilk küme olurken, hem Bursa hem de ülkemizde yenilikçiliğin ve rekabetçiliğin öncüsü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Küme Üyesi firmalarımızın, tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka ev tekstili ürünlerini bir dünya markası haline getirmelerini amaçlıyoruz.
Setek Başkan Yazı
Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) Projesi çalışmalarımız 02.05.2018 tarihinden itibaren başarı ile devam etmektedir. Sizlerle kümelenme faaliyetlerine dair toplantılar yaptık ve 5 yıllık proje süresi boyunca yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantılar, karşılıklı görüş alışverişlerimiz ve geliştirilebilecek işbirliklerimiz adına önem teşkil etmektedir. SETEK faaliyetleri ile, Endüstri 4.0 yaklaşımlı katma değeri yüksek ve dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk Ev Tekstili sanayisi hedeflenmektedir.